Đánh giá


Has a total of 10 reviews!
Sơ lược

Nhân vật chính > Bị Bắt cóc đến một hang động > trong lúc nguy hiểm tình cờ Gặp cơ duyên ẩn cư Tu Luyện trong mật thất ở hang động suốt nhiều năm > luyện bí quyết võ công đệ nhất thiên hạ

Xem thêm

Các chương

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!