Đánh giá


Has a total of 7 reviews!
Sơ lược

Yêu vương ngốc nghếch thành công trộm tới nhân giới, bởi vì chạy tới gần quá, trực tiếp bị đánh về nguyên hình và mất ký ức; sau khi ký kết hiệp ước chủ phó với nam chủ, bắt đầu hành trình dài dằng dặc để tìm về ký ức và trở thành thánh…

Xem thêm

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!