Đánh giá


Has a total of 58 reviews!
Sơ lược

Hầm mộ của những vị thân xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, và ở những nơi đó cũng chôn cất rất nhiều thánh tích mang sức mạnh của những vị thần. Câu chuyện kể về một tên trộm với tài năng dị biệt muốn thu thập tất cả các thánh tích.

Xem thêm

Các chương

  Truyện cùng nhóm dịch


Comment Manga

Please Register or Login to comment!